Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Sai phạm tràn lan, cấp 30 mỏ khoáng sản ngoài quy hoạch

Hàng loạt sai phạm từ việc cấp phép đến quản lý khai thác khoáng sản xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.

Một mỏ đá tại huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 13/6/2008, UBND tỉnh có quyết định số 1651/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh giai đoạn 2007 – 2015, xét đến năm 2020. Kiểm tra cho thấy, từ 13/6/2008 – 31/12/2011 (thời điểm có quy hoạch khoáng sản được phê duyệt đến hết năm 2011), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 30 giấy phép với tổng diện tích 132,95 ha đất nằm ngoài quy hoạch nêu trên là không đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, vi phạm điều 1 Luật khoáng sản năm 2005; khoản 2 điều 17 và khoản 2 điều 44 Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 hướng dẫn Luật Khoáng sản 2005; khoản 1 điều 26 Luật khoáng sản 2010.

Từ tháng 2/2010 đến 31/12/2011, UBND tỉnh đã cấp 15 giấy phép khai thác khoáng sản trong KKT Vũng Áng với tổng diện tích 114,8 ha không đúng với quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trên địa bàn huyện Kỳ Anh, ngoài 119 điểm mỏ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, kết luận tại các Thông báo kết luận số 412/KL-UBND ngày 03/10/2012, số 66/KL-UBND ngày 01/3/2013, kiểm tra thấy, điểm mỏ đá tại xã Kỳ Bắc của Công ty Cổ Phần Xây dựng thương mại Kỳ Anh đã được cấp giấy phép số 2091/GP-UBND ngày 27/6/2011 với diện tích 15 ha, chưa có hợp đồng thuê đất nhưng đã tổ chức khai thác.

Trong khi đó, việc thu hồi đất tại khu vực Đá Mài, xã Kỳ Liên để cấp phép cho Công ty Cổ Phần Việt Gia – Song Hui khai thác mỏ đá tại khe Đá Mài, xã Kỳ Liên nằm ngoài quy hoạch khai thác khoáng sản theo quyết định 1651/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh và trái với quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh gây khiếu kiện bức xúc của công dân.

Ngoài ra, theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thành khai thác mỏ đất tại xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn) nằm ngoài quy hoạch khoáng sản được phê duyệt; quá trình khai thác đã vượt phạm vi cho phép 5.900 m2; sau khai thác không san lấp, phục hồi môi trường dẫn đến sụt lở đất, ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất và đời sống dân quanh khu vực khai thác.

Việc cho thuê đất để thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản, việc cấp phép không đúng quy hoạch nêu trên là trái quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, cần được chấn chỉnh kịp thời, kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định.

Phóng viên ANTT.VN đã liên hệ với ông Thái Sinh, Chánh thanh tra Hà Tĩnh cho biết đang bận họp nên chưa thể trả lời.

PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP