Đóng 6 cửa mỏ khoáng sản tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định đóng 6 mỏ khoáng sản, trong đó có 3 mỏ đất san lấp, 2 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ sét trắng làm gạch.

Quy hoạch mỏ khoáng sản đảm bảo môi trường, an toàn trong khai thác

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại khu vực có khả năng thuộc phạm vi thành lập thị xã mới hiện có 53 mỏ đất, đá xây dựng thuộc 51 đơn vị, doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác. Để đảm bảo môi trường, cảnh quan, an toàn trong sử dụng VLNCN và các vấn đề khác khi thành lập thị xã mới, các mỏ này cần phải có lộ trình hoạt động khai thác phù hợp.

Sớm chấm dứt tình trạng buôn bán, chuyển nhượng mỏ khoáng sản

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 11 huyện, thị để nghe Quy hoạch điều chỉnh bổ sung phân vùng khu vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh, vào sáng 23/9.

TOP