Các Sở - Ban - Ngành

Ngành thuế, các ngân hàng Hà Tĩnh làm ngoài giờ và cả thứ 7, chủ nhật

Cán bộ Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh hướng dẫn người dân kê khai thủ tục nộp thuế.

Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự vừa đặt ra đối với lãnh đạo cơ quan thuế các cấp và hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân những ngày cuối năm trong việc thu ngân sách, giải ngân, nhu cầu vốn phục vụ SX-KD, tiêu dùng.
Giảm thiểu thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh chỉ đạo Văn phòng Cục thuế tỉnh, chi cục thuế các huyện/thành phố/thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Văn phòng Kho bạc tỉnh và kho bạc các huyện/thành phố/thị xã; Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, Giám đốc các ngân hàng thương mại/thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh chỉ đạo chi nhánh ngân hàng cấp 1, các phòng giao dịch bố trí đủ cán bộ, tăng cường thời gian làm việc ngoài giờ, làm thêm cả ngày thứ 7 và chủ nhật đến hết ngày 31/12/2014.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, Giám đốc KBNN tỉnh, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, Giám đốc các ngân hàng thương mại/thương mại cổ phần thực hiện nghiêm chủ trương này để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhất là công tác thu ngân sách.

H.X/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP