Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sau 2 năm thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý và hội theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, đến nay Hà Tĩnh đã thành lập 1 đơn vị; bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu quản lý cho 20 đơn vị; giảm được 6 phòng chuyên môn quản lý nhà nước, 126 đơn vị sự nghiệp, 40 ban quản lý dự án; chuyển sang tự chủ 13 đơn vị, đơn vị sự nghiệp khoa học 4 đơn vị, giảm 207 biên chế; đồng thời thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm giải quyết giáo viên dôi dư do sắp xếp tổ chức…

Sáng nay (19/3), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh tiếp và làm việc với đoàn.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Nội vụ về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2013; kế hoạch năm 2014 và kết quả thực hiện công tác nội vụ của tỉnh.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Bên cạnh đó, các công tác quản lý công chức, viên chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, quản lý nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức hội… được thực hiện có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến Dự thảo Dự tuyển thi tuyển cán bộ làm quản lý; Kết luận 64 của Hội nghị TW 7 (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và đoàn công tác nghe giới thiệu về các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình biểu dương, ghi nhận những kết quả trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh và công tác nội vụ trong năm 2013.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị ngành Nội vụ của tỉnh tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện và đồng bộ; tiếp tục vận động cán bộ, công chức và nhân dân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án “Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội” theo kế hoạch và Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng và siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá, xếp loại…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
… và tham quan khu tái định cư Kỳ Long

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cùng đoàn công tác đã có chuyến tham quan, nắm bắt một số thông tin về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nam Giang/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP