Trong nước

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, trong đó, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Số liệu này được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nêu khi trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra sáng 27/12.

Ông Trần Văn Rón cho biết, năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (có 73.329 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,6%).

Qua kiểm tra, cấp ủy các địa phương, đơn vị kết luận có 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón. (Ảnh: Phạm Cường)


Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng và 2.645 đảng viên.

Báo cáo nêu rõ, năm 2023, cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên, có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

Về việc kê khai tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 7.393 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên (chiếm 3,23% số đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm.

Cơ quan kiểm tra chỉ rõ một số vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định... để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm.

Cũng trong năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng, tăng 2,92% so với năm 2022; thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên, tăng 10,64% so với năm 2022, có 3.073 cấp ủy viên.

"Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên", báo cáo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường)


Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và các điều kiện thực tiễn.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP