Trong nước

Trung ương cho ý kiến về danh sách đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Trung ương thảo luận về đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII của Bộ Chính trị.

Ngày 12/1/2016, Trung ương làm việc tại tổ.

Buổi sáng, Trung ương tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Buổi chiều, các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

P.T/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP