Trong nước

Tập trung phát triển kinh tế, đô thị tại thị xã Kỳ Anh

Được xác định là trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh, từ đầu năm đến nay thị xã Kỳ Anh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, phát triển đô thị. Trong 9 tháng qua, giá trị công nghiệp trên địa bàn đạt trên 911 tỷ đồng (bằng 78,14% kế hoạch), tổng thu ngân sách đạt  4.636 tỷ đồng.

Sáng nay ( 30/9), Thường trực Tỉnh ủy buổi làm việc với BTV thị xã Kỳ Anh để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kịm Cự; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chủ trì buổi làm việc.

Hatinh24h   hatinh24h

Với mục tiêu phấn đấu đến 2018, đưa thị xã Kỳ Anh đạt các tiêu chí của đô thị loại 3, sau Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất, thị xã đã nhanh chống ổn định tổ chức bộ máy; tập trung chỉ đạo phát triển doanh nghiệp; thực hiện công tác GPMB, xây dựng các mô hình trong NTM; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; chỉ đạo thu ngân sách; tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm ANTT…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh đã chia sẽ với những khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền thị xã Kỳ Anh. Nhiều ý kiến cho rằng: Trong bối cảnh mới được thành lập, đội ngũ cán bộ thiếu, nhưng thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng bắt nhịp phát triển, từng bước thực hiện lộ trình kế hoạch đề ra. Một số ý kiến cũng cho rằng, thị xã cần tập trung cho công tác GPMB để mời gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đô thị; chú trọng công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động điạ phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức…

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự khẳng định: Trong bối cảnh bề bộn công việc của một đơn vị mới được thành lập, nhiệm vụ đặt ra lớn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Kỳ Anh đã đoàn kết nhất trí, quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. ” Hướng đi của thị xã Kỳ anh đã rõ. Kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, vì vậy Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã cần bám sát  nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương, khơi dậy phát huy tiềm năng lợi thế để có bước phát triển nhanh ,vững chắc”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã triển khai triệt để, toàn diện, cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các chương trình hành động về phát triển KT-XH, phấn đấu đạt mục tiêu đạt thu ngân sách 25.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 140 triệu đồng/người/năm, mỗi năm phát triển mới 400-500 doanh nghiệp. Đây là những chỉ tiêu lớn, nhưng nằm trong khả năng thực hiện của thị xã Kỳ Anh. Để làm được điều đó, thị xã Kỳ Anh phải tuyên truyền để chuyển mạnh về tư tưởng, nhận thức, thay đổi tư duy, phong cách, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, Đảng viên, của người dân đô thị; xây dựng các chương trình hành động phù hợp với thực tế, thực tiễn của địa phương từ đó quyết đoán, quyết liệt, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu  thị xã Kỳ Anh tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, kịp thời ban hành hệ thống cơ chế chính sách phát triển; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các mô hình kinh tế, giáo dục, văn hóa… Để đưa thị xã Kỳ anh đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2018, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống người dân đô thị, thị xã Kỳ Anh cần tiếp tục vận động, mời gọi thu hút các nhà đầu tư về trên địa bàn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã – coi đầu tư cho doanh nghiệp là đầu tư cho phát triển bền vững.

Bên cạnh đầu tư phát triển doanh nghiệp, thị xã Kỳ Anh cần đầu tư phát triển các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, kết nối giữa du lịch của thị xã Kỳ Anh với vùng, liên vùng để tạo ra trung tâm du lịch dịch vụ của khu vực, của cả nước.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, phối hợp thị xã Kỳ Anh quy hoạch, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ để thu hút các doanh nghiệp tham gia chế biến sâu, gia công các sản phẩm phục vụ. Tiếp tục thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, y tế. Theo đó, khuyến khích các loại hình đầu tư BOT, BOO, PPP.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, văn hóa hội nhập, coi đây là yếu tố để bảo đảm phát triển bền vững của thị xã trong lộ trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, thị xã cần Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, của các ngành, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có tầm, có tâm; phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững QP-AN, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đưa Thị xã Kỳ Anh phát triển nhanh ,bền vững.

Nam Trung / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP