Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Sạt lở bờ sông Ngàn Phố gây bất an cho người dân địa phương, nhất là khi mùa mưa lũ gần kề.


Theo đó, dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ do UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu tư. Tiến độ thi công và giải ngân nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đã được bố trí 40 tỷ đồng tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh).

UBND huyện Đức Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Trong mọi trường hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, quản lý Nhà nước về đấu thầu), UBND huyện Đức Thọ (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Trần Minh

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP