Trong nước

Đơn vị nơi cục phó mất trộm sẽ giải thể

Theo đề án tinh gọn bộ máy, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường sẽ giải thể.

Liên quan đến Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, nơi ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn gây chú ý đặc biệt trong dư luận, đơn vị này sẽ bị giải thể.

Trụ sở Bộ TN&MT

Theo Bộ TN&MT, Cục Kiểm soát hoạt động BVMT được thành lập vào năm 2014 trên cơ sở điều chuyển, sắp xếp lại tổ chức và con người từ Thanh tra Tổng cục Môi trường trước đây.

Hiện tại Cục có văn phòng và bốn phòng chuyên môn. Tổng số công chức và hợp đồng lao động của Cục là 25 người. Đáng lưu ý là số lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên, gồm ba lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp phòng, sáu chuyên viên và ba hợp đồng lao động.

Qua công tác rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của tổng cục này theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đề án đã được các bộ, ngành góp ý và đang được Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, số cục trực thuộc Tổng cục sẽ giảm từ bảy xuống còn bốn cục và không còn Cục Kiểm soát hoạt động BVMT. Đồng thời, số lượng đầu mối cấp phòng sẽ giảm 17 phòng, số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm 43 người.

Tác giả: NG.T

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: Đơn vị , giải thể , mất trộm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP