Di tích - Thắng cảnh

Đề nghị Bộ VH-TT&DL cho lập hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt KLN Trần Phú

Công văn vừa được Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký gửi Bộ VH-TT&DL.


Di tích lịch sử Khu lưu niệm đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã được công nhận di tích quốc gia phần mộ, nhà thờ tiểu chi họ Trần và nhà trưng bày nằm trong quần thể di tích danh thắng núi Tùng Lĩnh và bến Tam Soa.


Khu di tích ngày càng phát huy giá trị lịch sử – văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân.


Với ý nghĩa và tầm quan trọng của di tích, thực hiện nội dung kết luận của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tại thông báo 4389/TB-BVHTTDL ngày 11/12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ cho phép lập hồ sơ khoa học Di tích lịch sử Khu lưu niệm đồng chí Trần Phú trong năm 2013 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ra quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 – 1/5/2014).


Hương Anh

Báo Hà Tĩnh

  Từ khóa: xếp hạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP