Video

Cõng gạch lên đỉnh núi Bà Đen

Các cửu vạn phải vác gần 50 kg mỗi lần leo núi Bà Đen, Tây Ninh để có được số tiền công khoảng 200 nghìn.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP