Nông thôn mới

Cẩm Xuyên: Hội LHPN huyện tập huấn chính sách xây dựng NTM

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện tổ chức lớp tập huấn về cơ chế chính sách, vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ xã; Chi hội trưởng các chi hội phụ nữ thôn, xóm  các xã  trong toàn huyện.

Hatinh24h 01
Hội LHPN Cẩm Xuyên tập huấn chính sách xây dựng NTM cho cán bộ phụ nữ xã và các thôn, xóm.
Tham gia lớp tập huấn có 140 học viên được tổ chức thành 2 lớp. Trong thời gian 2 ngày các học viên đã được phổ biến Nghị quyết số 90 của HĐND tỉnh về chính sách NTM; Xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với mô hình ” Chi hội xanh – sạch -đẹp”, gia đình NTM kiểu mẫu và chương trình làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho hộ nghèo, cận nghèo. Để áp dụng lý thuyết được phổ biến vào thực tế lớp tập huấn đã phân nhóm thảo luận, góp ý để xây dựng chương trình với nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương mình trong việc thực hiện các chính sách xây dựng NTM.


Lớp tập huấn nhằm giúp cán bội hội phụ nữ các xã, thôn, xóm tuyên truyền, vận động
hội viên xây dựng các mô hình kinh tế, tiếp  tục chung sức xây dựng NTM

Kết thúc lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ các xã thị trấn trong toàn huyện sẽ là hạt nhân tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hội viên xây dựng các cơ chế chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại địa phương.

Xem thêm:

Ngọc Long / Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP