Nông thôn mới

Sơn Thọ – Xã miền núi nghèo làm Nông thôn mới

Sơn Thọ (Vũ Quang – Hà Tĩnh) là xã miền núi nằm trên trục đường Hồ Chí Minh. Do đặc thù dân làm nông nghiệp là chủ yếu, lại thường xuyên bị thiên tai lũ lụt, nên kinh tế nói chung còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, việc huy động tiền nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) còn nhiều hạn chế.

Năm 2010, bước vào xây dựng NTM, xã chưa đạt được tiêu chí nào. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Vũ Quang, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, biết tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực nên đến nay Sơn Thọ đã đạt được 18/18 tiêu chí, được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2016.

Về thăm quê nhà Sơn Thọ hôm nay, nhiều con em phải ngỡ ngàng thốt lên niềm vui sướng trước sự đổi thay của xã nhà. Một loạt công trình hạ tầng nông nghiệp – nông thôn đã và đang được đầu tư xây dựng hoặc củng cố thêm. Nhiều hồ đập thuỷ lợi, giao thông nội đồng, điện, điện thoại, điểm cung cấp dịch vụ bưu chính và viễn thông, nước sạch, kiên cố hoá kênh mương được xây mới hoặc nâng cấp đạt chuẩn. Từ đường đất lầy lội, chủ yếu cho trâu bò và người đi bộ, 6 năm qua với sự nỗ lực đầu tư, hiện toàn xã đã có 54.539km/62.709km đường GTNT, 6,44 km kênh mương được bê tông hoá. Từ chỗ chưa có nhà văn hoá nào đạt chuẩn, nay tất cả 7/7 thôn đều đạt chuẩn, trở thành nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao hấp dẫn của cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà hội quán thôn 3, xã Sơn Thọ.

Trước 2010, chưa có DN hoặc HTX nào, đến năm 2016 Sơn Thọ đã thành lập mới 5 DN, 5 HTX, 7 tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh – dịch vụ, phục vụ đắc lực cho phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân.

Một trong những điểm thành công nổi bật của chương trình xây dựng NTM ở xã Sơn Thọ là thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Đề án sản xuất của xã đều được xây dựng trên cơ sở xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án trên đồng ruộng.

Xã quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả và nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Kết quả đã có 303 mô hình phát triển sản xuất được xây dựng. Trong đó có 2 mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết với doanh nghiệp quy mô 1.200 con/lứa và mô hình 600 con/lứa. 153 mô hình trồng cây ăn quả, doanh thu từ 100- 500 triệu đồng, 6 mô hình cho doanh thu từ 501 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ có chiều hướng phát triển tốt, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, tạo nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 11% năm 2010 xuống còn 4,58% năm 2016. Bình quân thu nhập của người dân theo đầu người từ 6,7 triệu đồng/năm lên 29,61 triệu đồng/năm. Đây chính là nỗi mong chờ, niềm khát khao của mỗi người dân Sơn Thọ trong cuộc chiến chống đói nghèo một cách bền vững.

Để tạo điền kiện cho phát triển hàng hoá tập trung, xã đã ban hành chính sách hỗ trợ trong mua máy cày, máy gặt, máy đào mi- ni, mua giống cây, con phát triển nông nghiệp, đưa tỷ lệ cơ giới hoá các khâu này tăng từ 30- 40% lên 50 -60% năm 2016.

Xét về tổng thể, chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thực tiễn cho thấy, chương trình đã làm thay đổi một cách cơ bản, nhanh chóng kết cấu hạ tầng ở vùng nông thôn, nhất là những địa phương miền núi nghèo, nhiều khó khăn như Sơn Thọ. Nét nổi bật là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế từng bước được xây dựng theo chuẩn và xã hội hoá. Chính sách hỗ trợ học phí, cho vay vốn để học tập đã tạo thuận lợi cho con em có điều kiện vào các trường học, nâng cao trình độ, sau này trở về xây dựng quê hương.

Cơ sở vật chất về văn hoá được chú trọng xây dựng và nâng cấp. Từ đó các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng xưa nay bị lãng quên hoặc không có điều kiện hoạt động đã được đẩy mạnh, đa dạng hoá.

Nhờ giải quyết tốt công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động (trong đó phần nhiều là thanh niên) chẳng những nâng cao đời sống xã hội mà còn góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn.

Điều đặc biệt quan trọng là qua 6 năm xây dựng NTM, các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ sở lên đến xã đều được nâng cao chất lượng, đổi mới một bước về nội dung, phương thức hoạt động, kỹ năng tập hợp, động viên đảng viên, hội viên, đoàn viên. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, nhiều cấp uỷ đảng cơ sở chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để bàn bạc, thảo luận trong cấp uỷ, chi bộ, xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy, uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn một cách cơ bản.

Theo ông Nguyễn Khắc Hội – Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ: những thành quả qua 6 năm xây dựng NTM của địa phương là rất to lớn, đáng tự hào. Song điều còn trăn trở là sau khi đạt chuẩn xã còn nợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Rất mong các cấp ban hành sớm các chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ địa phương có điều kiện giải ngân sớm nhất.

Bắc Hạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP