Trong nước

Biên phòng Hà Tĩnh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2010- 2015

Sáng 10-6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng nhiệm kỳ 2010- 2015.

Thời gian qua, Ban Thường vụ, Đảng ủy các cấp, cấp ủy các tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy trong BĐBP tỉnh Hà Tĩnh luôn quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các tổ chức đảng cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt hiệu quả tốt.

Nhiệm kỳ 2010-2015, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ban thường vụ Đảng ủy và cấp ủy cơ sở các cấp đã tổ chức kiểm tra 37 tổ chức Đảng, 293 đảng viên và UBKT Đảng ủy các cấp đã kiểm tra 57 lượt tổ chức Đảng; tổ chức giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua giám sát các tổ chức Đảng đã thực hiện tốt nội dung được giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Do đó, việc chấp hành của đảng viên và tổ chức đảng ngày càng được tốt hơn, trong thời gian qua không có vụ việc nghiêm trọng, vi phạm thông thường  đã được cấp ủy đảng, UBKT các cấp sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa. Với những kết quả đạt được 5 năm liền Đảng ủy BĐBP tỉnh đạt TSVM, trong đó 2 năm đạt vững mạnh xuất sắc; đơn vị 2 năm liền được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (2013-2014); 2 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng…

 
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Tại hội nghị các tổ chức Đảng đã thảo luận nêu lên một số mặt còn tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời nêu lên các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giát sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2010-2015

Tin, ảnh: THẾ MẠNH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP