Người đương thời

Nguyễn Vinh Cảnh: Thượng uý công an liêm khiết, dũng cảm

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng Cảnh đã vượt qua, chuyên tâm vào nhiệm vụ được giao.


Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, vợ con ở Thành phố Vinh cách xa 50km, nhưng Cảnh đã vượt qua, chuyên tâm vào nhiệm vụ được giao. Có khi hàng tháng trời không có thời gian về nhà nhưng đã là CSHS, Cảnh luôn luôn xác định tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, vượt qua những cám dỗ về vật chất tầm thường. Tại hội nghị này, Thượng uý Nguyễn Vinh Cảnh vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG