Người đương thời

Những người truyền lửa trong phong trào “5 không, 3 sạch” ở Thạch Hà

Từ phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”, “5 không, ba sạch”, những người phụ nữ chân đất ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành những “đầu tàu” truyền lửa cho các hội viên trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để góp sức cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới , Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạch Hà đã đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch” thông qua nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, phong phú. Theo đó, Hội chú trọng xây dựng các mô hình như phụ nữ với môi trường, nhà sạch – vườn đẹp, giúp nhau thoát nghèo,  đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng… Trong đó, phụ nữ với mô hình “nhà sạch – vườn đẹp” được triển khai gần hai năm qua và bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Không chỉ có ngày thứ 7 về cơ sở mà tất cả các ngày trong tuần đều là ngày nông thôn mới của các chị em phụ nữ huyện Thạch Hà.

Thông qua thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” (“5 không”: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), các tầng lớp phụ nữ ở Thạch Hà đã phát động các đợt thi đua ngắn hạn, huy động ngày công, chung sức thực hiện các công trình hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư thôn xóm và làm sạch đẹp cho những ngôi nhà, khu vườn, đoạn đường; tiên phong xây dựng vườn mẫu, phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập…

Từ 8 tiêu chí này, chính người phụ nữ sẽ tham gia hoạch định, có kế hoạch trong việc xây dựng và quản lý tài chính, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng NTM… Với những hoạt động, cách thức tổ chức và hướng đi phù hợp, sức lan tỏa của phong trào “5 không, 3 sạch” ở Thạch Hà đã được khẳng định, nhiều mô hình hiệu quả xuất hiện, nhiều vườn tạp được cải tạo, thêm mối đoàn kết cộng đồng và hơn hết, mỗi làng quê đã thực sự đổi thay nhờ những việc làm thiết thực.

Đến nay, phụ nữ Thạch Hà đã thành lập được 10 HTX, trong đó có 7 hợp tác xã môi trường, 3 HTX phát triển kinh tế, xây dựng nhà sạch vườn đẹp tại 80 hộ gia đình cán bộ hội từ chi hội phó trở lên và 65 gia đình hội viên tại các cụm dân cư xanh, sạch, đẹp của 13 xã vệ sinh môi trường; Xây dựng đạt tiêu chí 22 vườn mẫu, với 1.880 ngày công, hỗ trợ 55 cây ăn quả, giá trị 2,6 triệu đồng; Giúp cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, tháo dỡ hàng rào, giải phóng mặt bằng cho 522 hộ có địa chỉ với 5.895 ngày công; trồng 4.170 mét hàng rào xanh, 3.400 cây bóng mát, cây ăn quả các loại; xây dựng 83 cụm dân cư “ Xanh, sạch, đẹp”…

Ban Thường vụ Hội LHPN đã huy động lực lượng cán bộ Hội từ huyện và 27 xã trong 3 cụm giúp các xã về đích nông thôn mới.

Bà Đặng Thị An, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà nhận định: Với vai trò “đầu tàu”, cán bộ đi trước Hội vừa khảo sát các hộ có vườn tạp, tích cực vận động chị em ở các địa phương tham gia, vừa khéo léo làm công tác truyền thông để tạo sức lan tỏa.  Thực hiện mô hình “Nhà sạch – vườn đẹp – ngõ văn minh” đã tạo sự chuyển biến về ý thức của người dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn. Điều đặc biệt trong cách làm của Hội là, ngoài kế hoạch triển khai cụ thể ở các địa phương, Ban thường vụ Hội LHPN đã huy động lực lượng cán bộ Hội từ huyện và 27 xã trong 3 cụm giúp các xã về đích nông thôn mới. Không chỉ có ngày thứ 7 về cơ sở mà tất cả các ngày trong tuần đều là ngày nông thôn mới của các chị em phụ nữ”.

Nhiều cách làm hay trong phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch“ được các cấp Hội Phụ nữ Thạch Hà phát huy hiệu quả. Các tổ đội giúp nhau làm kinh tế, chọn giống cây, con, hỗ trợ ngày công cho đến gây quỹ, cải tạo vườn hoang, vườn tạp lần lượt ra đời. Mỗi người mỗi việc, chị em đều nhận thức cao việc sạch nhà, đẹp xóm cũng chính là hiệu quả cho mình và đẹp cho cộng đồng xã hội.

Ngoài tích cực tham gia vào phong trào XDNTM, Hội LHPN Huyện Thạch Hà còn giúp nhau xây dựng các mái ấm tình thương 

Bà Dương Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong vai trò tổ chức hội tham gia xây dựng NTM, chị em Hội LHPN Thạch Hà đã vận động, xây dựng và phát triển nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”… Thông qua các phong trào, Hội LHPN Thạch Hà đã có nhiều cách làm, góp phần thực hiện các đề án trong xây dựng NTM, nhất là đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cùng với cộng đồng chung tay xây dựng NTM”.

Trà Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP