Trong nước

UBND huyện Vũ Quang triển khai nhiệm vụ năm 2014

Chương trình xây dựng NTM được triển khai một cách đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Phong trào làm GTNT- TLNĐ được quan tâm, chú trọng, trong năm đã duy tu bão dưỡng được 58km đường giao thông, làm mới 46km đường bê tông. Công tác GPMB, di dân tái định cư đảm bảo đúng thời gian quy định. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, QPAN được giữ vững.

Sáng ngày 2/1 UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN năm 2014. Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 2013 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2014. Đến dự có đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện. Các đ/c Hà Văn Trọng, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thiều Quang – Phó chủ tịch HĐND huyện, Phạm Quốc Thanh- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
UBND huyện triển khai nhiệm vụ năm 2014.UBND huyện triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013 được sự quan tâm, giúp đỡ của TƯ, của tỉnh, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả khá trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,82%, tổng giá trị sản xuất đạt 1.020 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 19,434 triệu đồng/năm.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thông qua chương trình triển khai kế hoạch phát triển KT- XH, bảo đảm QPAN. Theo đó phấn đấu năm 2014 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 28 tỷ đồng…

Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận, bổ sung các ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch phát triển KTXH, bảo đảm QP- AN năm 2014, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2014.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Phạm Hữu Bình,  Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Hà Văn Trọng, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, những kết quả đạt được của các phòng, ban UBND huyện trong năm 2013, chỉ đạo các phòng ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tập trung dồn sức thực hiện một cách quyết liệt, tránh tình trạng nói hay nhưng làm không có chất lượng.

Đ/c Bí thư Huyện ủy và Đ/c Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn cần khai thác hết tiềm năng, lợi thế và tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện để phát triển kinh tế. Trong thi đua khen thưởng phải gắn kết với chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý để nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đánh giá đúng thực chất năng lực của cán bộ. Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, công tác quản lý trên địa bàn. Công tác báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là phải đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên Đán năm 2014.

Lê Thủy – Văn Tịnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP