Trong nước

‘Kiểm toán bay trên trời, tham nhũng đi dưới đất nên ít gặp’

Nhiều người nói kiểm toán với tham nhũng tiêu cực là hai đường thẳng song song – Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nêu trước UBTVQH chiều nay.

Theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chọn 211 đầu mối, đơn vị, chủ đề để tổ chức thành 228 cuộc kiểm toán.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, KTNN dự kiến tổ chức 48 cuộc kiểm toán với 69 dự án, trong đó có 14 dự án BOT, 1 dự án BT, 1 dự án BOT kết hợp BT và 13 dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước.

kiểm toán, tham nhũng
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh QH Võ Trọng Việt. Ảnh: Quốc hội

Ông Võ Trọng Việt cho hay, thời gian qua KTNN đã có nhiều cố gắng khi truy ra nhiều sai phạm tại các tập đoàn, tổng công ty…. nhưng ông vẫn cảm thấy chưa hài lòng bởi nhiều vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm mà kết quả kiểm toán của KTNN làm chưa tới.

“Trên 10 đoàn thanh tra, kiểm toán vào Vinashin mà không phát hiện được gì, sau đó cơ quan điều tra vào lại phát hiện nhiều sai phạm. Vậy trách nhiệm của KTNN như thế nào?”, ông Việt nhắc lại bài học khi kiểm toán Vinashin trước đây.

Theo ông, chính việc tồn tại 2 cơ chế sổ sách, 2 khoản chi tiêu, thu nhập…. đang làm khó lực lượng kiểm toán, khiến kiểm toán chỉ kiểm tra được một sổ, còn sổ khác thì không thể sờ tới.

“Như lậu thì chính, lương thì ít, lậu chi phối lương. Luật lệ, thì lệ lại chi phối, vô hiệu hoá luật. Nhiều người nói, kiểm toán với tham nhũng tiêu cực là hai đường thẳng song song. Kiểm tra, kiểm toán bay trên trời, còn tham nhũng đi dưới đất, nên ít gặp nhau. Thỉnh thoảng mới gặp nhau ở một ga nào đó, do dân phát hiện, báo chí nêu ra”, lời ông Việt.

Họp 3 ngày thì khai lên 5

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, “cơ chế của ta lạ lắm. Họp 3 ngày thì khai 5 ngày. Việc này chi phối tất cả nền tảng đạo đức, lối sống – nhưng thanh tra, kiểm toán không làm gì được, không trách gì anh em, mà do cơ chế làm đảo lộn…. Phải tập trung xử lý, sửa từ cơ chế chính sách, đặc biệt là cơ chế”.

Ông Việt đề nghị, năm 2017 KTNN tập trung mấy vấn đề lớn mà nhân dân bức xúc.

Thứ nhất là cơ chế xin – cho. Kiểm toán phải làm rõ, có cơ chế xin – cho hay không và xin – cho ở đâu?

Thứ hai là những công trình, dự án lớn mà gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Thứ ba là BOT.

Theo ông, Kiểm toán cần các đầu mối cơ quan không lớn lắm để tập trung các vấn đề bức xúc của xã hội, nếu làm theo kê khai thì sợ rằng lực lượng kiểm toán không đủ để tập trung kiểm toán những vấn đề lớn của đất nước.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị bổ sung vào kế hoạch kiểm toán chuyên đề về quản lý nợ công để làm rõ quản lý và sử dụng nợ công, vốn vay ODA, gắn với nội dung giám sát của UBTVQH.

Sau khi nghe các ý kiến, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho hay, sẽ bổ sung kế hoạch kiểm toán về nợ công, ODA vào kế hoạch 2017.

H.Nhì / VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP