Quốc hội khóa XIV

HĐND huyện Lộc Hà khóa III: Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện

Sáng ngày 29/6/2016, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện Lộc Hà khóa III đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo đúng quy trình, đúng luật với sự tín nhiệm cao của các đại biểu.

Theo đó, ông Trần Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu tái giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; Ông Lê Văn Vượng được bầu tái giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Đặng Xuân Tùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Duy Sơn được bầu tái giữ chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Ông Trần Hữu Thuần được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện; Ông Lê Văn Hân được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Bà Nguyễn Thị Thanh Lý được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban kinh tế – xã hội HĐND huyện.

hatinh24h

Về các chức danh UBND huyện, với sự đồng thuận, tín nhiệm cao, ông Lê Trung Phước – Phó Bí thư Huyện uỷ được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND huyện; các ông Phan Văn Nhàn, Lê Quang Huệ tiếp tục được bầu tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

HĐND huyện đã nhất trí bầu 13 ông, bà Ủy viên UBND huyện và 18 ông bà vào làm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Kỳ họp đã nhất trí thông qua Quy định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của HĐND huyện khóa III; nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện năm 2016 cũng như thành lập 07 tổ và cử Tổ trưởng, Tổ phó đại biểu HĐND huyện Lộc Hà khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Văn Hân 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP