Quốc hội khóa XIV

Đức Thọ : Bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX

Trong phiên bế mạc, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đã có bài phát biểu quan trọng nêu lên một số tồn tại trong thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2016 như: một số cán bộ thiếu tâm huyết, thiếu chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, một bộ phận nhân dân chưa chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chưa mạnh dạn làm giàu, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, thu ngân sách, vệ sinh ATTP, ANTT.

Đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu với các nội dung: Những nổi bật trong xây dựng NTM 5 năm qua, nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm, và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian sắp tới. Trong bài phát biểu của mình, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Trong 5 năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM toàn huyện đã huy động hơn 2000 tỷ đồng, trong đó từ các chính sách kích cầu đã hỗ trợ cho người dân đầu tư phát triển sản xuất 50 tỷ đồng, nông dân vay theo các QĐ hỗ trợ lãi suất 226 tỷ đồng. Qua xây dựng NTM, cán bộ gần dân, hiểu dân và được nhân dân tin tưởng. Còn về bài học kinh nghiệm,

Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để chương trình xây dựng NTM đến được với người dân, được nhân dân đồng tình trước hết phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động được tập trung đẩy mạnh, trong đó cấp ủy, chính quyền huyện biết chọn việc, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời thay thế, luân chuyển cán bộ. Năm 2017, huyện thống nhất chỉ đạo 9 xã về đích xây dựng NTM. Tại kỳ họp này, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đại biểu HĐND huyện làm tốt chức năng giám sát đối với UBND trong thực hiện NQ của HĐND, các đại biểu HĐND phát huy vai trò trách nhiệm của mình làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đề nghị cử tri, nhân dân huyện nhà quan tâm giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ địa phương, có những kiến nghị chính đáng để cấp ủy huyện kip thời chấn chỉnh.

Bế mạc kỳ họp, ông Thái Ngọc Hải – PBT thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: tại kỳ họp này, đã có 44 ý kiến thảo luận, chất vấn của các đại biểu. Hầu hết các ý kiến xoay quanh những vấn đề mà cử tri đang bức xúc. Trong đó mặc dù một số đại biểu mới, lần đầu tiên đứng trước diễn đàn lớn nhưng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, thắng thắn nêu lên những câu hỏi để ngành chuyên môn giải trình. Tuy nhiên một số dại biểu vẫn còn e ngại, không phát biểu tại kỳ họp này. Về trả lời chất vấn, cơ bản được các trưởng phòng NN – PTNT, văn phòng điều phối NTM, TNMT, tài chính kế hoạch trả lời thấu đáo, rõ rang, đáp ứng phần nào nguyện vọng của cử tri, tuy nhiên có một số câu trả lời còn vòng vo, né tránh, đùn đấy trách nhiệm cho cơ sở, chưa thể hiện rõ trách nhiệm của một trưởng phòng. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp huyện và các địa phương cụ thể hóa các NQ của HĐND huyện trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu 9 xã về đích, các xã còn lại hoàn thành ít nhất 3 tiêu chí. Từng bước hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Hoàn thành xây dựng đề án tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ KHKT làm tăng hiệu quả trong sản xuất, chăn nuôi. Quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách, nhất là các sắc thuế đạt thấp, trả nợ xây dựng cơ bản. Thực hiện NQ xây dượng Thị  trấn đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với đặt tên đường, số nhà. Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng trung tâm hành chính công. Xử lý kịp thời các vụ việc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đặc biệt là trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 5 dự thảo NQ: Thực hiện nhiệm vụ KT – XH – ANQP, NQ phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí ngân sách năm 2017. NQ chương trình hành động toàn khóa của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. NQ giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2017, và NQ đề án thành lập Trung tâm hành chính công./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP