Quốc hội khóa XIV

Hà Tĩnh: Xử lý tồn đọng, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Sáng nay (27/2), Thường trực HĐND tỉnh khóa 17 đã tổ chức phiên họp thứ 7 để nghe và triển khai một số nội dung quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ trì và điều hành phiên họp.

Dự họp có, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện các sở ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Phiên họp thứ 7 của Thường trực HĐND tỉnh, khóa 17

Tại phiên họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17 như Việc xây dựng phương án giá dịch vụ đối với 17 loại phí chuyển sang giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý tồn đọng liên quan đến hoạt động khai thác đá tại núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Về xây dựng Đề án thuyên chuyển giáo viên trong ngành giáo dục. Về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm về đất đai và vi phạm về xây dựng công trình sai quy hoạch. Tình hình xử lý tồn đọng giá đất tái định cư cho 604 hộ dân trên địa bàn các xã, phường của Thị xã Kỳ Anh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã báo cáo một số nội dung trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường.

Phiên họp cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng báo cáo tình hình hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trên cơ sở những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh một số kiến nghị để Khu Kinh tế tiếp tục có sự phát triển trong thời gian tới như cần xem xét, ban hành một số chính sách đặc thù riêng đối với Khu Kinh tế để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng báo cáo tình hình hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu các nội dung về thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17, và các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường như việc thu phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương, tình hình hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ sét tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà…

Các ý kiến cho rằng: Thu gom, xử lý rác thải gắn với đảm bảo môi trường là vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển rác thải là cấp thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý, mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, cần triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Đối với hoạt động Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các ý kiến cho rằng đây là khu Kinh tế trọng điểm phía Tây của tỉnh và của quốc gia, theo đó cần thiết phải có phương án hoàn thành nhanh công trình Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc Môn và các công trình cơ sở hạ tầng khác, đặc biệt hệ thống kho tàng, bến bãi.. nhằm tạo điều kiện để Khu Kinh tế hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Tiếp tục rà soát các nội dung còn tồn đọng để xử lý phù hợp theo lộ trình. Và phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân có liên quan.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Sau khi có thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tại phiên họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17, UBND tỉnh dù đã quan tâm thực hiện các nội dung, nhưng việc triển khai vẫn còn chậm; quá trình đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan có lúc còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện theo đúng khung kế hoạch, thường xuyên rà soát, nhắc nhở những việc tồn đọng trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng. Đối với hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND, các sở, ngành liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá thực tế để có định hướng chung, từ đó làm cơ sở báo cáo Trung ương, ưu tiên tháo gỡ khó khăn bởi đây là Khu Kinh tế trọng điểm của tỉnh và của cả nước.

Về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định:  Phí vận chuyển và xử lý rác thải cần gắn chặt với việc xây dựng đề án thu gom, vận chuyển rác thải. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục chủ động xây dựng đề án đảm bảo khẩn trương, có lộ trình cụ thể, đặc biệt cần có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty, nhà máy xử lý rác thải.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan tiếp tục rà soát các nội dung còn tồn đọng để xử lý phù hợp theo lộ trình. Quá trình giải quyết các vụ việc phải đảm bảo khách quan, đúng pháp luật; việc xử lý phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân có liên quan.

Hà Vân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP