Trong nước

Hà Tĩnh: Thi đua – động lực phấn đấu của cán bộ ngành tư pháp

Sáng 23/11, tại TP Hà Tĩnh, Khối Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực nhằm tiếp tục khơi dậy, động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng: Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động mọi nguồn lực nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác tư pháp đối với đời sống chính trị, pháp lý và phát triển KT – XH, củng cố nền QP-AN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm đúng mức. Công tác văn phòng, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong khu vực đã nhận 521 đơn khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết xong 491 đơn (đạt tỷ lệ 94%), còn lại 30 đơn đang giải quyết. Các phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: Để công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả tốt, cần phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó cần đề cao công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý Nhà nước. Việc triển khai phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét khen thưởng và suy tôn 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2016 đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.

Quỳnh Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP