Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh nhiều cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2015 theo tỉnh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ vừa tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số xã phường, đơn vị trực thuộc thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên…

Nhiều cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đoàn có đầy đủ thành viên theo quyết định thành lập và tiến hành thanh tra, kiểm tra theo các nội dung được giao

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) là đơn vị thực hiện tốt nhất các nội dung yêu cầu. Cụ thể, CBCCVC ở đây đến công sở làm việc nghiêm túc, đầy đủ, trang phục gọn gàng, chỉn chu, có đeo thẻ công chức. Bộ phận một cửa có bố trí cán bộ trực và giải quyết nhanh gọn hồ sơ thủ tục khi có người đến giao dịch, trong các giao dịch phức tạp có ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày tiếp nhận và ngày trả hồ sơ. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng đã cơ bản được thể hiện trong việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan. Việc xây dựng, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến cải cách thủ tục hành chính khá đầy đủ, có ký giao ước, có sổ chấm công hàng ngày, có đánh giá xếp loại đối với CBCCVC…

Nhiều cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trụ sở phường Bắc Hồng khá vắng lặng khi đoàn đến kiểm tra

Đối với các địa phương khác còn bộc lộ nhiều tồn tại, khuyết điểm. Tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), đến giờ làm việc buổi sáng (ngày 6/2) nhưng rất nhiều phòng trụ sở vẫn chưa mở cửa, thậm chí có phòng đóng cửa nhưng điện vẫn sáng do hôm qua không tắt.

Qua tổng hợp của đoàn, số cán bộ chuyên trách đến chậm sau 10 phút có 4 người, còn hầu như tất cả cán bộ bán chuyên trách và hợp đồng đều chậm hoặc không đi làm trong buổi sáng. Tại bộ phận giao dịch một cửa, cán bộ đi làm muộn và chỉ tổ chức làm việc vào thứ 2,4,6 trong tuần chứ chưa thực hiện vào tất cả các ngày làm việc như quy định.

Nhiều cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính
Phòng giao dịch một cửa phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) vi phạm giờ giấc làm việc hơn 15 phút, sai về ngày quy định giao dịch, cán bộ được cử phụ trách cũng chưa đúng…

Quá trình kiểm tra cũng cho thấy, địa phương chưa phân công người đứng đầu phụ trách lĩnh vực hành chính và các loại hồ sơ, tài liệu liên quan chưa có hoặc không đáp ứng yêu cầu…

Tương tự, tạiThành phố Hà Tĩnh ở một số địa phương nhiều CBCCVC ở đây đều vi phạm giờ giấc hành chính. Khi giờ làm việc buổi chiều đã bắt đầu được 5 phút nhưng đoàn chỉ mới thấy 3 cán bộ đến nhiệm sở.

Ngoài ra, qua qua trình kiểm tra các nơi cũng đã cho thấy: hiện nay, các xã phường đang cử cán bộ đi học và đi họp nhiều, số có mặt tại trụ sở làm việc tương đối ít; nhiều địa phương có số lượng cán bộ bán chuyên trách và hợp đồng nhiều nhưng chỉ số ít có mặt ít trụ sở; một số nơi, nhiều cán bộ, công chức không đeo thẻ; ngoài hiện tượng đi muộn thì tình trạng CBCCVC về khi chưa hết giờ làm việc khá phổ biến; công khai các thủ tục hành chính chưa đẹp, điều kiện phục vụ ở bộ phận một cửa còn sơ sài; một số nơi chưa xây dựng kế hoạch và chưa tổ chức theo dõi kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc lưu trữ hồ sơ còn lộn xộn, thiếu khoa học…

Tại các điểm làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, khách quan và lập biên bản làm việc để tổng hợp, báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh động viên, tuyên dương các đơn vị, bộ phận làm tốt, đoàn cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh các địa phương, đơn vị làm chưa tốt, các nội dung còn hạn chế. Ngoài ra, các thành viện có chuyên môn sâu trong đoàn cũng đã tiến hành hướng dẫn, định hướng để các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới….

Tiến Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP