Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, trong những tháng cuối năm, cơ cấu nguồn thu này sẽ không có nhiều thay đổi.Năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 5.400 tỷ đồng (tăng 414% chỉ tiêu giao năm 2014), Hội đồng nhân dân tỉnh giao 7.500 tỷ đồng (tăng 614% chỉ tiêu giao năm 2014).

Đến hết năm 2015, giai đoạn I của dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty Formosa đã cơ bản hoàn thành, việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định còn lại sẽ rất ít.

Theo số liệu do công ty Formosa cung cấp, trị giá máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án trong 4 tháng cuối năm 2015 là 480 triệu USD, thu ngân sách tương ứng đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ quá trình sản xuất khi dự án của Công ty Formosa đi vào hoạt động như: quặng, than, phụ liệu khác … đạt 205 triệu USD, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường tương ứng thu được khoảng 400 tỷ đồng. Thu từ thuế nhập khẩu xăng dầu 180 tỷ đồng.

“Như vậy, nếu không có các giải pháp quyết liệt số thu ngân sách năm 2015 chỉ đạt 6.015 tỷ đồng” – theo số liệu của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Đánh giá chung tình hình thu ngân sách, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cơ cấu nguồn thu còn chưa bền vững và không cân đối. Trong tổng số thu nộp ngân sách, thuế Giá trị gia tăng chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 88% trong tổng số thu toàn Cục) mà chủ yếu từ nguồn nhập khẩu máy móc thiết tạo tài sản cố định phục vụ Dự án Formosa.

Cục Hải quan hà Tĩnh nhận định, công tác thu ngân sách nhà nước mặc dù đã đạt được con số khá cao so với các năm trước đây, tuy vậy kết quả đó vẫn chưa tương xứng với các dự án đầu tư mà tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút trong thời gian qua.

Điều đó đồng thời cũng khẳng định rằng, kết quả thu ngân sách nhà nước chưa thực sự tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Hà Nam/Vinanet