Hà Tĩnh: Đóng góp xây dựng NTM, được hưởng lợi đầu tiên là người dân

Về Hà Tĩnh hôm nay sẽ thấy được sự thay đổi mạnh mẽ về bộ mặt của các làng quê trong mấy năm trở lại đây. Sự thay đổi đó, một phần lớn có được nhờ sự đồng tình, ủng hộ của người dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. Trong khi tiến hành có thể có những sai sót không đáng có, tuy nhiên sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân là yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và đổi mới này.

Mitraco đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Năm 2014, Mitraco Hà Tĩnh Hà Tĩnh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình phát triển. Đơn vị đã thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu SXKD, nhất là trên một số lĩnh vực như: Khai thác cảng biển, khai thác chế biến khoảng sản, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ bản và VLXD, kinh doanh thương mại, dịch vụ…

Một tấm lòng nặng nghĩa với quê hương

Sinh ra và lớn lên ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), tuổi thơ của chị Trần Thị Thanh đi qua trong nhọc nhằn của vùng quê lam lũ “cát trắng, gió lào”, nắng đỏ đồng, mưa ngập sông, quanh năm tất tả với cái ăn, cái mặc…

TOP