Di tích - Thắng cảnh

Chấn chỉnh quản lý đền Chợ Củi, không để tư nhân trục lợi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các ngành liên quan phối hợp với huyện chủ động xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích; tăng cường công tác quản lý nguồn thu phí và lệ phí

Đó là yêu cầu mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đặt ra tại buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Xuân về tình hình thực hiện Đề án quản lý và tổ chức các hoạt động cũng như việc thu phí tại Di tích đền Chợ Củi, diễn ra chiều nay (5/11).
Chấn chỉnh công tác quản lý, không để cá nhân trục lợi từ đền Chợ Củi

Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích đền Chợ Củi thuộc địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đã tổ chức họp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương xã Xuân Hồng và gia đình các ông Nguyễn Sỹ Quý, Nguyễn Sỹ Hòa để thống nhất nhân sự thành lập BQL và tổ chức các hoạt động tại di tích này.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, công tác quản lý các hoạt động dịch vụ, thu phí và lệ phí tại đền luôn gặp nhiều khó khăn. Các gia đình ông Nguyễn Sĩ Quý và ông Nguyễn Sỹ Hòa không hợp tác nên công tác trùng tu, tôn tạo di tích chưa thể triển khai. Hoạt động khai thác, thu phí và lệ phí tại đền Chợ Củi vẫn do các nhân trên thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của huyện về tình hình hoạt động tại đền Chợ Củi và ý kiến phát biểu của một số thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu huyện Nghi Xuân tăng cường triển khai Đề án phát triển du lịch của tỉnh; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động tại đền Chợ Củi đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ di sản quốc gia, kiện toàn BQL Di tích đền; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao các ngành liên quan phối hợp với huyện để chủ động xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích; tăng cường công tác quản lý nguồn thu phí và lệ phí, kiên quyết không để các cá nhân lợi dụng lòng hảo tâm của người dân ở di tích này nhằm trục lợi.

Quang Sáng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP