Nông thôn mới

Vũ Quang: Phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Đến thời điểm này huyện Vũ Quang đã có 3/11 xã về đích nông thôn mới. Trong năm 2016, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn; 2017 xây dựng thêm 3 xã và 2018 hoàn thành 2 xã.

Xây dựng đường giao thông ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, điểm nổi bật huyện đã nhân rộng thành công hàng nghìn mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Trong đó điển hình có  có 1.271 mô hình doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; trong đó, 57 mô hình quy mô lớn cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; 83 mô hình, doanh thu 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Theo ông Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang huyện đang phấn đấu đến năm 2018 có 11/11 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (về đích trước 2 năm).

          N.N

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP