Trang trại kiểu mẫu dưới chân núi Yên Ngựa ở xã Cương Gián

Từ tỉnh lộ 22 /12, qua cầu sông Mỹ Dương chạy xe theo đường nhựa trước cổng đền Cồn Mô dưới chân núi Yên Ngựa, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân( Hà Tĩnh) là mô hình trang trại kiểu mẫu của ông Dương Thanh Tân,  một nông dân nổi tiếng vượt khó sản xuất chăn nuôi giỏi, được bình chọn, cử đi báo cáo thành tích trong các hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu của tỉnh, điểm tham quan học tập rất hấp dẫn về những mô hình mẫu trong xây dựng NTM.

Xã Tùng Ảnh: Hướng tới đích nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu là cách làm thiết thực, gắn liền với đời sống nhân dân đang được nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Ở xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã có cách làm sáng tạo trong huy động sức dân để xây dựng môi trường xanh sạch đẹp gắn với phát triển, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

Diện mạo mới các khu dân cư kiểu mẫu ở xã Cẩm Quang

Song song với việc thực hiện và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo từ xã đến thôn xóm xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tập trung xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa ký quyết định ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và giao Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai ở các địa phương.

TOP