Hà Tĩnh vinh danh 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 5/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và vinh danh các xã đạt chuẩn, điển hình tiêu biểu.

Hà Tĩnh: Phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM

Ông Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lúc mới triển khai xây dựng NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn chỉ đạt 4,1 tiêu chí, không có xã nào đạt trên 10 tiêu chí nhưng sau gần 4 năm triển khai, các xã đã đạt bình quân 7,7 tiêu chí, trong đó có 7 xã đạt chuẩn NTM. Hà Tĩnh đang phấn đấu hết năm nay sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn và từ nay đến giữa năm 2015, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.

TOP