Người đương thời

Hà Tĩnh: Vinh danh 61 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng ngày 30/6, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2015. Tham dự Hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo ngành y tế trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; ngành Y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử và xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực với các tiêu chí “3 xây, 3 chống và 3 biết”; xây dựng bệnh viện đạt tiêu chí khá, tốt; thi đua xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn; thi đua thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020; nghiên cứu khoa học, lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện chuẩn đạo đức điều dưỡng viên…  thu được kết quả khả quan, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Để các phong trào thi đua đi vào hoạt động chiều sâu và tạo sự lan tỏa trong từng đơn vị, ngành luôn có sự kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, từ đó phát hiện, có biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình. Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả rõ nét, tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng KCB từng bước được nâng cao; nhiều kỹ thuật tiên tiến được triển khai áp dụng; việc thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được chủ động, kịp thời. Công tác bảo đảm ATTP được kiểm soát và tăng cường. Việc tổ chức đấu thầu thuốc chữa bệnh cho các cơ sở KCB bước đầu khắc phục được tình trạng một số thuốc, biệt dược bị đẩy giá lên cao, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc cho công tác KCB, phòng chống dịch…

Đặc biệt, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và được nhân rộng trong toàn ngành. Trong 5 năm qua, ngành được Đảng, Nhà nước và Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Y tế tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động, Cờ thi đua xuất sắc; có 2 thầy thuốc được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, 21 thầy thuốc được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu thú, 1 tập thể được Chỉnh phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, 15 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua được phát động, song một số đơn vị tổ chức thực hiện chưa sâu rộng, hình thức thi đua chưa thật sự phong phú và đa dạng; đối tượng khen là lãnh đạo còn nhiều, khen cho người trực tiếp làm việc còn ít; việc lập kế hoạch bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị còn hạn chế.

Đồng chí Phó chủ tịch đề nghị, thời gian tới nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân còn rất nặng nề, nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác thi đua trong ngành Y tế phải có nhiều đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí minh về thi đua là yêu nước và Chỉ thị 39, 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm quá tải bệnh viện; Nâng cao y đức, cải cách hành chính; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế có trình độ cao, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực theo tiêu chí 3 xây, 3 chống, 3 biết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Đồng chí Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị Giáo sư, Tiến sĩ – Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Viết Tiến – Thứ Trưởng Bộ Y tế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với ngành Y tế Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành của ngành y tế và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị này. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ngành Y tế cần tiếp tục đoàn kết, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Y tế, chú trọng phát động phong trào thi đua khen thưởng, coi phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của ngành để ngành Y tế Hà Tĩnh ngày càng phát triển và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tuyên dương 10 tập thể và 51 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2015 và công bố danh sách 1 tập thể và 5 cá nhân đi dự đại Hội điển hình tiên tiến toàn tỉnh. Công đoàn ngành Y tế cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 trong toàn ngành với những phong trào thiết thực gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân./.

Tuấn Dũng/ Sở Y tế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP