Tin

Hà Tĩnh: Tập trung hoàn thiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 10/3, Ban chỉ đạo Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Mặc dù mới thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn, song Ban chỉ đạo Đề án Xã hội hóa công tác Phổ biến Giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác.

hatinh24h
Ban chỉ đạo Đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý họp báo cáo kết quả thực hiện.

Ban chỉ đạo đã tổ chức khảo sát tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh và các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hiện có của các tổ chức này.

Từ kết quả khảo sát Ban chỉ đạo đã nghiên cứu, biên soạn 5 bộ tài liệu với hơn 700 bản đề cương tuyên truyền pháp luật và tổ chức cấp phát cho nhân dân 6 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà; xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong việc biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo đã đề ra kế hoạch công tác năm 2016 gồm nhiều nội dung cụ thể, nhằm bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp và tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu tập trung cao độ hoàn thành đề án chi tiết, cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao kết quả hoạt động thời gian qua của Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ lúng túng, cho nên một số mặt công tác chưa đạt yêu cầu, nhất là việc xây dựng mô hình còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các thành viên cần phải tập trung cao độ, nhất là xây dựng kế hoạch cần phải chi tiết từng đầu việc cụ thể và gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân, Luật Chính quyền mới có hiệu lực.

Cơ quan thường trực là Hội Luật gia cần tăng cường công tác tham mưu, phối hợp đôn đốc các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án. Các thành viên Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng mô hình tại cơ sở, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết.

Trong quá trình triển khai nhất thiết phải đánh giá tình hình để bổ cứu kịp thời, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016, thực hiện hiệu quả giai đoạn I của Đề án.

Nguyễn Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP