Hà Tĩnh: Tập trung hoàn thiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 10/3, Ban chỉ đạo Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Hủy bản in sai sót để có ấn bản “Truyện Kiều” mới hoàn thiện

Ngày 24.11, tại TPHCM, Ban Văn bản Truyện Kiều, Hội Kiều học Việt Nam cùng với Nhà xuất bản Trẻ tổ chức ra mắt ấn bản “Truyện Kiều” mới. Đây là ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, do Ban Văn bản Truyện Kiều thuộc Hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải. Bản Kiều này in song đôi chữ quốc ngữ và chữ Nôm, cùng những khảo dị và chú giải trên tinh thần hiện đại.

Tâp trung hoàn thiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tỉnh ủy

Về xây dựng quy chế làm việc, sau khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận được 32 ý kiến tham gia góp ý. Quan điểm chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc là phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa 2 kỳ đại hội bằng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định…, đồng thời tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định.

Hoàn thiện báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh gắn với chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở

Hôm nay (11/3), Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tiến độ xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Hà Tĩnh xin hơn 1.200 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng KKT Vũng Áng

3 dự án được Hà Tĩnh xin cấp hỗ trợ vốn là Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Formosa Hà Tĩnh; Dự án hệ thống cấp nước KKT Vũng Áng; Dự án Khu nhà thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng.

TOP