hatinh24h

Đây là đợt hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trong đợt 2 học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho 5.450 học sinh vùng khó khăn của tỉnh. Trong đó, huyện Kỳ Anh được hỗ trợ hơn 58 tấn, Thạch Hà gần 17 tấn, Can Lộc gần 34 tấn, Hương Khê gần 43 tấn, Hương Sơn gần 42 tấn…

Theo đó tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp và vận chuyển số gạo nói trên đến trung tâm các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thành trước ngày 15/12/2016.

Tỉnh cũng giao các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận, quản lý, cấp phát kịp thời số gạo hỗ trợ học sinh theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời.

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin