Tin Hà Tĩnh

Điểm nhấn nổi bật trong Báo cáo thẩm định Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng

Công tác thẩm định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 5812/BC - BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes là nhà đầu tư.

Kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư

Điểm nhấn nổi bật đầu tiên trong Báo cáo thẩm định gồm 26 trang A4 là việc cơ quan chủ trì thẩm định kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ việc đấu giá hay không đấu giá cũng như điều kiện cho thuê đất đối với diện tích 54,5 ha đã giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát, làm rõ việc thực hiện Dự án có phù hợp với phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh hay không.

Trường hợp không phù hợp với phương án này trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, thì Dự án chỉ đáp ứng điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi điều chỉnh Quy hoạch này.

Trường hợp kết quả rà soát, thực hiện cho thấy, các Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất xác định 54,5 ha đã thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc trường hợp cho thuê đất không thông qua đấu giá, UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định 46 ha tại vị trí thực hiện dự án trước đây là đất quy hoạch rừng phòng hộ, nhưng nay diện tích này không thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ theo phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững và các bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ – TTg; đồng thời Thủ tướng thống nhất về thời gian thực hiện Dự án là 70 năm; trên cơ sở hồ sơ dự án, ý kiến đề xuất của 8 bộ và UBND tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ dự án đáp ứng yêu cầu về nội dung thẩm định trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo khoản 4, Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Điều 9, khoản 1 và khoản 4 Điều 74 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Đầu tư và khoản 7 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Liên quan đến điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án, Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư được yêu cầu sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tăng vốn góp chủ sở hữu hoặc phải có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ vốn tín dụng cho Dự án…

Bên cạnh việc lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp thu ý kiến của các bộ, UBND tỉnh Hà Tĩnh phải đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cứ khi Nhà nước thu hồi đất…

UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan yêu cầu nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành; giám sát, đánh giá việc thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành; đảm bảo vị trí và quy mô diện tích của Dự án được thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Thu hồi vốn trong 7 năm 9 tháng

Địa điểm thực hiện Dự án: Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

Tổng vốn đầu tư dự án: 13.276,491 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.991,473 tỷ đồng và vốn huy động là 11.285,017 tỷ đồng;

Thời hạn hoạt động dự án: 70 năm; Tiến độ thực hiện dự án: không quá 72 tháng kể từ khi được bàn giao đất.

Một điểm nhấn nổi bật khác được đề cập trong nội dung thẩm định là sự phù hợp của Dự án đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo định hướng phát triển vùng và liên kết vùng thì vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được định hướng xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùn và cả nước; phát triển các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, năng lượng tái tạo; xây dựng các trung dịch vụ logistics.

Vì vậy, việc thực hiện Dự án sẽ góp phần thực hiện định hướng nêu trên. Sau khi Dự án được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan liên quan thu hút các ngành, nghề theo định hướng các ngành công nghiệp địa bàn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Trước đó, trong đề xuất thực hiện dự án đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes đã cam kết thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành, trong đó đề xuất quy mô sử dụng đất của Dự án là 964,8 ha; tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm liên kết ngành đạt tối thiểu 2 tỷ USD. Khu công nghiệp được định hướng thành Khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất và lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ cho sản xuất và lắp ráp ô tô; sản xuất và lắp ráp thiết bị, linh kiện phụ tùng khác cho ô tô…

Theo hồ sơ dự án nộp ngày 16/2/2023, Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến đất xây dựng nhà máy, kho tàng là 662,17 ha (68,63%); đất trung tâm điều hành, dịch vụ, cơ sở lưu trú là 31,45 ha (3,26%); cây xanh - mặt nước là 135,04 ha (14%); đất hạ tầng kỹ thuật là 18,72 ha (1,94%) và đất giao thông là 117,46 ha (12,17%).

Nhà đầu tư dự kiến khi đưa vào hoạt động Dự án sẽ nộp ngân sách nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm là 1.203 tỷ đồng; tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 23,97% và giá trị hiện tại ròng - NPV là 15.392 tỷ đồng; thời gian thu hồi vốn là 7 năm 9 tháng.

Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến trong quý III/2023 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý về Khu công nghiệp và quy hoạch; từ quý IV/2023 - quý I/2026 sẽ giải phóng mặt bằng khoảng 500ha, xây dựng và đưa hạ tầng Khu công nghiệp đã xây dựng vào hoạt động kinh doanh; quý II/2026 - quý IV/2029: giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại (464,84 ha), xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp; từ quý IV/2030: hoàn tất dự án hạ tầng Khu công nghiệp.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: baodautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP