Trong nước

Bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1, tập 2

Chiều 14/8, BCĐ chỉnh lý, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1 (1930-1954) và tập 2 (1954-1975) tổ chức hội nghị soát xét, triển khai một số nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Các thành viên BCĐ, ban chỉnh lý, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tập 1, tập 2 và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu một số nội dung cần nghiên cứu, xác minh, bổ sung. Về lý do tái bản, do cả 2 tập sách xuất bản đã lâu (15-19 năm), hình thức không còn phù hợp với Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 mới xuất bản và số lượng sách lưu trữ đã hết. Các đại biểu cũng đề xuất một số vấn đề về tư liệu, số liệu, bố cục cần chỉnh lý; bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ khi tái bản…


Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đồng ý với đề xuất tái bản Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh tập 1 và tập 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: các tư liệu lịch sử chỉnh lý bổ sung phải được thẩm định kỹ lưỡng, căn cứ vào tài liệu của Văn phòng T.Ư Đảng và đảm bảo tính chính xác, khách quan. Về thời gian, phấn đấu hoàn thành trong năm 2013.


P.V.

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP