Bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1, tập 2

Chiều 14/8, BCĐ chỉnh lý, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1 (1930-1954) và tập 2 (1954-1975) tổ chức hội nghị soát xét, triển khai một số nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

TOP