Đề xuất mức phạt bổ sung với Formosa Hà Tĩnh

Tổng cục Môi trường dự thảo Nghị quyết xử lý vi phạm hành chính đối với Formosa Hà Tĩnh trong đó đề xuất rõ mức phạt và các hình thức bổ sung, kế hoạch giám sát thực hiện.

Quy chế thi THPT quốc gia 2016: Sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới!

Ngày 23/2, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT. Theo đó, bộ có sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề như cụm thi, cách tính điểm thi, cộng điểm chứng chỉ nghề…

Công bố quy họach điều chỉnh, bổ sung phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản

Tính đến tháng 12/2013, trên địa bàn Hà Tĩnh có 130 đơn vị đang khai thác và chế biến khoảng sản tại 155 mỏ, phân bố trên địa bản 11 huyện, thị xã. Trong đó, Bộ TN&MT cấp 6 giấy phép, UBND tỉnh cấp 147 giấy phép. Hiện nay, mới có 113 mỏ thực hiện công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản.

Bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1, tập 2

Chiều 14/8, BCĐ chỉnh lý, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1 (1930-1954) và tập 2 (1954-1975) tổ chức hội nghị soát xét, triển khai một số nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

TOP