Di tích - Thắng cảnh

Sơn Châu: Danh hiệu Anh hùng “Bị lãng quên”

Vừa qua, tôi có dịp đến xã Sơn Châu (Hương Sơn-Hà Tĩnh )công tác, sau khi làm việc xông, tôi đi một vòng quanh khuôn viên Trú sở xã, khi đến nhà làm việc của Hội CCB, Đoàn thanh niên ( Hội trường cũ của UB xã), trước mắt tôi là Danh hiệu Anh Hùng LLVTND của xã, được xã treo ở dưới tủ đựng tài liệu (loại tài liệu chuẩn bị tiêu hủy) .Thấy Danh Hiệu Anh Hùng LLVTND, treo ở chỗ không xứng tầm, tôi hỏi hai vị cán bộ đang làm việc ở đây : Sao xã mình lại treo Danh Hiệu Anh Hùng ở nơi như thế này? Các vị này đều nói ,bọn tôi đã nhiều lần góp ý với Lánh đạo xã,UBND xã nên đem treo chỗ khác đi nhưng đến nay họ vẫn chưa đem đi ? có lẽ họ bận việc quá nên quên ? biết làm sao giờ anh ?

hatinh24h

Thiết nghĩ, Danh hiệu anh hùng LLVT ND là phàn thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Nhân dân và LLVT xã Sơn Châu vì đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trông cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc .

Một phần thưởng cao quí như vậy nhưng lãnh đạo xã lại lãng quên , không biết xã này còn lãng quên việc gì nữa đây?

Để đảm bảo sự trang nghiêm, quí trộng phần thưởng cao quí này, chúng tôi đề nghị, Đảng Uỷ, UBND xã Sơn Châu cần khẩn trương đưa danh hiệu Anh Hùng LLVTND đem treo ở vị trí xứng tầm .

Lê Hoài Nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP