Tin

“Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài” (!)

“Việc cho học sinh uống thuốc chỉ có một cô làm thôi, làm gì phải xỉa xói người ta, không nên nặng nề quá không hay. Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP