Người đương thời

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

 

Hơn 70 tập thể và cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.
5 năm qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân ở Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh trao chứng nhận Điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 – 2015.

Việc tổ chức các phong trào thi đua như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng NTM, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị được thực hiện nghiêm túc từ khâu lập kế hoạch đến việc kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm.

Qua các phong trào thi đua nhiều vấn đề quan trọng đã được giải quyết, nhiều công trình, mô hình được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ cơ sở được phát huy.

Trên địa bàn Thành phố đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Riêng trong 5 năm qua thành phố Hà Tĩnh đã ban hành hàng trăm quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015; bầu đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 6 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Hà Vân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP