Di tích - Thắng cảnh

Thành phố Hà Tĩnh bàn về việc thờ tự tại Văn miếu

Tại buổi tọa đàm, chủ đầu tư đã đưa ra dự thảo phương án bài trí thờ tự và giải pháp thiết kế các hạng mục nội thất Văn miếu Hà Tĩnh.

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức tọa đàm về việc bài trí thờ tự và nội thất nhà Đại bái cùng các hạng mục thuộc Dự án “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn miếu Hà Tĩnh”.

 
 Buổi tọa đàm bàn về việc bài trí, thờ tự tại Văn miếu.

Theo đó, Đại bái đường có mặt bằng theo kiểu chữ Nhị, gồm Tiền bái và Đại bái. Trong đó, Đại bái đường sẽ thờ Khổng Tử, Tứ Phối, Chu Văn An, Nguyễn Thiếp, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và các vị khoa bảng khác của địa phương.

Bên cạnh nhà đại bái, các hạng mục nhà Tả vu, Hữu vu, gác chuông, gác khánh, nhà bia, nhà đón tiếp cũng được thiết kế nội thất chi tiết…

Văn miếu đang xây dựng.

Tham gia thảo luận, góp ý, nhiều đại biểu cho rằng không nên thờ Tứ Phối; không đặt tượng thờ mà chỉ thờ bằng bài vị; có tiêu chí cụ thể trong việc thờ tự các vị khoa bảng của địa phương; nên xem lại việc thờ Nguyễn Công Trứ, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp trong Văn miếu.

Sau buổi tạo đàm này, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến các sở ban, ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa để sớm hoàn thiện nội thất thờ tự Văn Miếu Hà Tĩnh.

Thúy Hằng/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP