Đầu tư hơn 70 tỷ đồng xây Văn miếu Hà Tĩnh

Nhà chức trách Hà Tĩnh cho hay, văn miếu Hà Tĩnh đã có từ trước, được xây dựng vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) trên cánh đồng Đông Lỗ, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) với mục đích ghi danh những người Hà Tĩnh học hành, đỗ đạt cao. Tuy nhiên, qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, công trình bị tàn phá nặng nề, chỉ còn lại rất ít dấu tích.

Khởi công xây dựng một số hạng mục Văn Miếu Hà Tĩnh

Dự án “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh” được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 6/10/2014. Dự án do UBND TP. Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 74,9 tỷ đồng.

Phục hồi di tích Văn Miếu Hà Tĩnh phải đảm bảo tính truyền thống

Dự án Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh được phê duyệt theo Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Văn Miếu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 72 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 1,672 ha thuộc mặt bằng của khu đất Trường CĐ nghề Công nghệ Hà Tĩnh, vị trí của di tích khi chưa bị tàn phá. Dự án bao gồm các hạng mục: nhà Đại bái, nhà Tả hữu vu, nhà bia, nhà Khải thánh, lầu trống và lầu chuông, Văn Miếu môn, cổng phụ, nhà trưng bày, tứ trụ, nhà đón tiếp, hồ bán nguyệt…

TOP