Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 50 mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác nhưng không làm thủ tục đóng cửa mỏ

Chiều 2/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 50 mỏ khoáng sản đã hết thời hạn khai thác nhưng các đơn vị khai thác vẫn chưa thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ.

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, qua rà soát nhiều doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa giải thể, phá sản; không liên hệ được với người đại diện theo pháp luật của công ty. Bên cạnh đó chưa có quy định cụ thể về quy trình đấu thầu thực hiện việc đóng cửa mỏ nên chưa xử lý dứt điểm được.

Để hoàn thành công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác, Sở TN&MT Hà Tĩnh đang đề xuất với UBND tỉnh xem xét, thống nhất một số giải pháp:

Đối với các mỏ chưa hoạt động khai thác, đang còn nguyên trạng hoặc các mỏ đã khai thác nhưng để lại bờ moong ổn định, an toàn, khu vực khai thác đã được trồng cây phục hồi môi trường thì đóng cửa mỏ mà không phải lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Các mỏ có số tiền ký quỹ lớn (đủ chi phí để thuê đơn vị tư vấn lập đề án, thi công đề án đóng cửa mỏ), hiện trạng mỏ chưa đảm bảo an toàn, chưa cải tạo, phục hồi môi trường, thì lựa chọn, chỉ định đơn vị khác để thay thế thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ.

Kinh phí thực hiện được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của đơn vị được cấp phép trước đây đã ký.

Tương tự đối với các mỏ có số tiền ký quỹ thấp (không đủ chi phí thuê đơn vị tư vấn lập đề án, thi công đề án đóng cửa mỏ) đề xuất chủ trương cho bổ sung ngân sách tỉnh, tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Việc lựa chọn đơn vị thay thế thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ thực hiện như nhóm 2.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP