Nông thôn mới

Sơn Quang phấn đấu sớm về đích nông thôn mới

Xác định XDNTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Quang (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội để sớm về đích.

Đường giao thông ở Sơn Quang đã khá hoàn thiện.

Ong Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Sơn Quang, cho biết: Ngay sau khi Đề án XDNTM được phê duyệt, Đảng bộ xã, các ngành, đoàn thể, thôn đã tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình XDNTM tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong thời gian qua, tất cả các hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đều có nội dung tuyền truyền, triển khai XDNTM. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã dần nhận thức được đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong  XDNTM. Đồng thời cũng thấy rõ được  thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó chung sức tìm giải pháp, nỗ lực huy động mọi nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng.

Đến nay, Sơn Quang đã hoàn thành 12/18 tiêu chí; phấn đấu sớm hoàn thành 6 tiêu chí còn lại (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường), để về đích NTM vào cuối năm 2016. Xã đã xây mới được 31 mô hình kinh tế vừa và nhỏ, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm. Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đang được xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

“Người dân Sơn Quang chung sức, đồng lòng XDNTM, tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên khó khăn trong việc đầu tư xây dựng một số hạng mục liên quan đến cơ sở vật chất như nhà văn hóa, trường học; thực hiện tiêu chí môi trường… Chính vì vậy, xã rất cần sự giúp đỡ về nguồn lực của cấp trên, các ban ngành, doanh nghiệp cùng góp sức giúp Sơn Quang về đích đúng hẹn”, ông Lĩnh nói.

Huy Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP