Xây dựng NTM ở Kỳ Anh: “Huy động mọi nguồn lực, 2 xã sớm về đích”

Chỉ trong vòng 3 năm tập trung thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã giải tỏa gần 74km đường giao thông; có hàng ngàn hộ dân tự nguyện hiến 104.968 m2 đất, 38.445 cây cối các loại và huy động được trên 24.000 ngày công tham gia. Từ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của trên cộng với sức người, sức của toàn dân, ước chừng giá trị đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới hàng ngàn tỷ đồng. Về thăm 2 xã phân đấu cán đích nông thôn mới năm 2014 mới thấy được khí thế hừng hực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân quyết tâm đạt được mục đích này. Bên cạnh những thuận lợi như xã Kỳ Phương, cơ bản các công trình xây dựng, nhà ở khu dân cư đều được quy hoạch, xây dựng đúng quy chuẩn thì xã Kỳ Trung với muôn vàn thử thách: Xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng hầu như không có gì, ngay từ khi được giao về đích trong năm nay, toàn hệ thống chính trị ở đây đã đồng sức, đồng lòng, vào cuộc quyết liệt. Chính xác là chỉ tròn 6 tháng( từ tháng 6 lại nay), Kỳ Trung đã có bước đi căn cơ, khoa học và hiệu quả để hoàn thành từng tiêu chí một. Niềm vui đã hiện dần trên nét mặt của những người cán bộ chủ chốt của xã và chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đề ra đã thành hiện thực. Đi tìm lời giải cho bài toán xây dựng nông thôn mới, các đ/c lãnh đạo huyện hết sức quan tâm, trăn trở tìm mọi giải pháp phù hợp để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Từ tháng 7 lại nay, căn cứ vào quyết định 777 QĐ/BTV và quyết định 610 đã  phân công các đ/c trong Ban thường vụ phụ trách 8 cụm, cùng tất cả các đồng chí trưởng- phó phòng ban ủy ban nhân dân huyện đều trực tiếp tham gia chỉ đạo, bám sát cơ sở, giúp địa phương từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ngày thứ 7 hàng tuần được huyện Kỳ Anh xem là ngày dành riêng cho nông thôn mới. Chính từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo cho chương trình xây dựng nông thôn mới có màu sắc mới, diện mạo mới thực sự hiệu quả và bền vững.

TOP