Tin Hà Tĩnh

Nhà đầu tư cần gì để trở thành "chủ nhân" dự án Khu dân cư đầu tiên ở phố núi Hương Khê?

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh vừa có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê. Đây là dự án có tổng diện tích sử dụng đất gần 10ha với tổng vốn đầu tư hơn 154 tỷ đồng.

Theo đó, dự án này đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/02/2024. Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất 9,83ha và có tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu công khai, có hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án vào lúc 15h ngày 20/5/2024.

Vị trí khu đất và hiện trạng tiện ích xung quanh


Về quy mô, sản phẩm dự án bao gồm: 290 lô đất ở, trong đó 17 lô đất biệt thự và 273 lô đất liền kề (chủ đầu tư dự án được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch); các công trình công cộng thương mại và trường mầm non (chủ đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác); công trình nhà văn hóa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, đất hạ tầng khác (chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 22,084 tỷ đồng). Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào vận hành, khai thác được xác định là trong 24 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện gì?

Thứ nhất, về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 35.289.000.000 đồng; đối với phần kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự là số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính 01 dự án.

Trích tiêu chuẩn đánh giá trong Chương II - Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư


Cách xác định dự án như sau: Loại 1, là dự án trong lĩnh vực khu đô thị, nhà ở thương mại, công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 6 năm trở lại đây và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có tổng mức đầu tư tối thiểu là 105,866 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư đã góp vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu là 21,173 tỷ đồng.

Loại 2 là dự án trong lĩnh vực khu đô thị, nhà ở thương mại, công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 4 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu là 88,222 tỷ đồng.

Loại 3 là dự án trong lĩnh vực khu đô thị, nhà ở thương mại, công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng mà đối tác tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 4 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu là 88,222 tỷ đồng./.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có).

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án.

Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng dự án.

Tác giả: Phúc Nhân

Nguồn tin: reatimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP