Video

Người dân Huế rủ nhau bắt chuột đồng trong lũ

Nước lũ tràn về, chuột đồng bò lên những bụi tre, bờ đê trú ẩn, người dân mang theo gậy tre, ná bắt về làm món ăn.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP