Di tích - Thắng cảnh

Hà Tĩnh xếp hạng 18 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh dã ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND và 3371/QĐ-UBND công nhận thêm 18 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

hatinh24h 01Hà Tĩnh xếp hạng 18 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Theo đó, Quyết định 3370/QĐ-UBND công nhận nhà thờ họ Lê Hữu xã Thạch Liên là di tích lịch sử cách mạng và Quyết định 3371/QĐ-UBND xếp hạng 17 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gồm chùa Minh Thịnh (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), Đền Ông ( xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà), Đình Tương Nịu ( xã Phù Việt, huyện Thạch Hà), Nhà thờ Phan Vinh Tiến ( xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), Nhà thờ họ Lê Hữu (Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà), Miếu Vua (Xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà), Di tích tội ác chiến tranh trường cấp III Lý Tự Trọng ( Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà), Nhà thờ Bùi Gia Cường ( Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), Nhà thờ Nguyễn Văn Tuần –Nguyễn Văn Vỹ (Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh ), Nhà thờ  Nguyễn Xuân Đề – Nguyễn Xuân Đản (Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn), Đền Chân Long (Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân), Đền thờ Trần Diệu Toán (Xã Đức Long, huyện Đức Thọ), Nhà thờ Đặng Đôn Phục (Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), Đền Thượng (Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân), Đền Cẩm Bào (TTrấn Cẩm Xuyên, h.Cẩm Xuyên), Đền Cô đền Cậu (Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân), Nhà thờ Dương Công Văn (Xã Thạch Đồng , tp. Hà Tĩnh), Đền Lệ Động (Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang).

Như vậy, với việc UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận thêm 18 di tích lịch sử cấp tỉnh đợt này, đã nâng tổng số di tích văn hoá cấp tỉnh tại Hà Tĩnh lên con số  393 di tích cấp tỉnh, 75 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt./.

Tùng Lĩnh/Sở VH,TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP