Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính

Phát biểu khai mạc kỳ thi vào sáng 11/3 tại trường Đại học Hà Tĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh: Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nhằm lựa chọn những công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn trong các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm nay có 61 thí sinh dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương. Đây là kỳ thi đầu tiên, Hà Tĩnh tổ chức theo hình thức cạnh tranh.

Chuyển biến trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
Công chức dự thi nâng ngạch phải có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí làm việc tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/3) với 4 môn thi: viết kiến thức chung (các kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi); thi trắc nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ; thi ngoại ngữ (tiếng Anh: viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B); thi trắc nghiệm tin học văn phòng.

Minh Giang – Khắc Trọng / Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP