Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; đấu tranh với các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết chi phối cuộc đấu giá.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương và tổ chức đấu giá tài sản.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương cơ bản tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các tổ chức đấu giá từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thị trường bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh qua các đợt đấu giá vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 cho thấy đang có dấu hiệu “hạ nhiệt”, một số cuộc đấu giá đã không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại như trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất một số trường hợp chưa tuân thủ quy định; việc đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ, khách quan, có trường hợp mang tính hình thức; công tác giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sót, buông lỏng…

Ngoài ra, năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản còn hạn chế; có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, “cạnh tranh” không lành mạnh, vi phạm pháp luật và tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người tham gia đấu giá…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá, nâng cao trách nhiệm của người có tài sản; chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và hoạt động của các tổ chức đấu giá, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đấu giá thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản, việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên và công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản là quyền sử dụng đất ra đấu giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá. Kịp thời phát hiện các hành vi tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảo bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền. Tăng cường đấu tranh, trấn áp đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền để chi phối cuộc đấu giá, các hành vi cản trở người tham gia đấu giá…

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: baodautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP